KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçilerimiz,

GÜNEŞOĞLU SÜT GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermekte- yiz. Bu doğrultuda, kişisel verilerin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerin alınması ve gerekli sistemsel erişim ve veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontrollerin uygulanması sağlanmaktadır.

Bu aydınlatma bildirimi Güneşoğlu Süt Gıda ’ya iş başvurusunda bulunanlar, Güneşoğlu Süt Gıda ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulanmak amacıyla web sitesini ve çağrı merkezini kullanan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, taşeron ve taşeron çalışanları, Güneşoğlu Süt Gıda iş ortakları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Güneşoğlu Süt Gıda. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) İşlenen Veriler Ve Kişisel Verilerin Toplanma Kanalları

Güneşoğlu Süt Gıda ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanalları- na ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir.

• Güneşoğlu Süt Gıda ’ye ait web sitelerinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması sağlayan çerezler (cookie) kullanılır ve ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu aydınlatma metininde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde gezinme bilgilerinizi • Güneşoğlu Süt Gıda tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler, Güneşoğlu Süt Gıda çalışanlarından sözlü gerekse elektronik formatta beyan edilen kimlik, iletişim ve görsel verileri,

• Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü kişisel veri
• Geçmişte Güneşoğlu Süt Gıda’da çalışan kişilerin kendilerinden temin edilen ve yasal düzenlemeler- in gerektirdiği temel iletişim ve kimlik bilgileri, finansal bilgileri, sendikal bilgiler, seyahat ve harcama bilgileri, geçmiş iş deneyimi bilgileri, aile yakınları bilgisi ile sağlık bilgileri

• Güneşoğlu Süt Gıda ile arasında sözleşme bulunan tedarikçi, taşeron, distribütör ve iş ortaklarının temsilcilerinin temel iletişim bilgileri ile taşeron çalışanlarına ait kimlik, sağlık, finansal, eğitim, yetkin- lik, ceza mahkûmiyeti, iletişim ve aile yakını bilgileri,
• Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden Güneşoğlu Süt Gıda ürünlerini kullanan müşteri ile Güneşoğlu Süt Gıda ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri,

c) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, Güneşoğlu Süt Gıda tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:

• Web sitelerinin trafik ve kullanım verilerinin analiz edilmesi, bu analizlerin kullanıcı deneyimini ve site performansılarını iyileştirme çalışmalarında kullanılması
• Tüketicilerden gelen sorular, talep, öneri ve şikâyetlerle ilgilenilmesi ve yönetilmesi ve etkin müşteri hizmeti sunulabilmesi
• İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin yürütülme
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, web sitesinin, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve marka itibarının iyileştirilmesi
• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi
• Tedarikçilere/taşeronlara ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,
• Ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,
• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi
• Tüketicilerden gelen soru, talep, öneri ve şikâyetlerle ilgilenilmesi, yönetilmesi, araştırılması ve etkin müşteri hizmeti sunulabilmesi,

d) Kişisel Verilerin Aktarımı

Güneşoğlu Süt Gıda ‘nın yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir.

• Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla Güneşoğlu Süt Gıda bünyesindeki iş birimleri
• Ödemeler ve faturalandırma süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ödeme firması, vergi dairesi, bankalar, denetim firmaları ve kamu otoriteleriyle,
• Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler paylaşılabilmektedir.

e) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler Güneşoğlu Süt Gıda bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmak- ta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu bildirimde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, Güneşoğlu Süt Gıda tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getiril- mektedir.

f) Kişisel Verilerin Güvenliği

Güneşoğlu Süt Gıda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun’un 12. Maddesi gereğince kişisel veril- erin yetkisiz kişilerce işlenmesi ve erişilmesini engellemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda bilgi güvenliği kontrolleri kişisel verilerin korun- ması kapsamında da temel alınmakta ve işletilmektedir.

g) KVKK Çerçevesinde Veri Sahibi Bilgi Edinme

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “Güneşoğlu Süt Gıda Başvuru Formu” ile bize bildirebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Güneşoğlu Süt Gıda’ya iletmeniz durumun- da Güneşoğlu Süt Gıda talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Güneşoğlu Süt Gıda tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

 

Gününüze değer, öğününüze lezzet katın!