İŞ ANLAYIŞIMIZ
 • Kalite Anlayışımız

  Güneşoğlu kalite yönetimi üreticiden son tüketiciye kadar olan süreçlerde kalite bilincinin oluşturulması ve bu süreçlerin sürekli izlenmesi prensibine dayanır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizin temelinde tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle ortak çalışarak, müşterilere her zaman güvenilir ve aranan ürünler sunma çabası vardır. Güvenli Gıda için, hammadde tedarikinden son tüketiciye kadar olan süreçlerde aldığımız önlemlerin etkinliğini sürekli kontrol altında tutuyoruz.

 • Pazarlama Anlayışımız

  Güneşoğlu olarak pazarlama anlayışımızın temeli memnun müşteriler yaratmak ilkesine dayanmaktadır. Müşteri sadakatinin müşteri memnuniyetinden geçtiğinin bilinciyle, Güneşoğlu olarak insanların yaşam kalitesinin gelişmesine katkı sağlayacak, doğal, sağlıklı, hijyenik ve kaliteli süt ürünlerinin müşterilerimizin beğenisine sunulması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamak pazarlama faaliyetlerimize yön veren temel ilkemizdir. Bu amaçla süt ürünleri sektöründe yaşanan üretim teknolojileri ve yöntemlerindeki gelişme ve değişmeleri izlemekte, müşterilerimizin beklenti ve algılarında değişimlerin yakından takip ederek, müşteri şikâyetlerini birer lütuf olarak gören bir yönetim anlayışı ile müşterilerimize hizmet etme gayreti içindeyiz.

 • Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

  Güneşoğlu ailesi olarak sosyal sorumluluk bağlamındaki faaliyetlerimiz şu ilkeler ışığında yürütülmektedir:

  • Yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayacak sağlıklı ürünlerin üretilmesi,

  • Çalışanlarının sağlık, huzur ve mutluluğuna önem veren bir çalışma ortamının yaratılması,

  • Çevreye duyarlı üretim sistemlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi,

  • Üretim sürecinde insan sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir atığın çevreye atılmaması konusunda azami gayret göstermek ve gerekli yatırımların yapılması,

  • Toplumsal gelişime katkı sağlayacak çeşitli etkinliklere (bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek, çeşitli projelere sponsorluk, vb.) destek sağlaması ve öncülük edilmesi,

  • Mevcut üretim süreçlerinin daha verimli ve etkin hale getirerek mevcut kaynakların israfının azaltılması,

  • Faaliyette bulunduğu bölgelerde her yönüyle örnek gösterilen bir kuruluş olmak ve pazarlama faaliyetlerinde “fair trade” ilkesine göre davranmaktır.


 • İK Anlayışımız

  Güneşoğlu insan kaynakları yönetim anlayışı, tüm çalışma arkadaşlarımıza potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, gıda sektörünün özel ihtiyaçlarına katılımcı ve yaratıcı cevaplar verebilecek personel yetiştirmek. Güneşoğlu’ nun yolunda başarılı bir şekilde devam etmesini sağlayan ana felsefe birlik ve beraberlik anlayışıdır.

  Güneşoğlu 'nu herkesin çalışmak isteyeceği bir kurum haline getirmek ve çalışanların aidiyet duygusunun yüksek olduğu, çalışanların parçası olmaktan gurur duyacağı bir firma olmak hedefimizdir.

  Güneşoğlu İnsan Kaynakları misyonunu özetlemiş olursak;

  • Çalışma arkadaşlarına değerli ve bir ailenin bireyleri olduklarını hissettirmek,

  • Başarıyı geleceğe taşıyacak, nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,

  • Sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren takım çalışmaları sağlamak,

  • Çalışanların performanslarını yüksek tutmak için, eğitimlerle ve kültürel organizasyonlarla kendilerini gelişmelerine imkânı sunarak kariyer planlamasına yardımcı olmak,

  • Bizi geleceğe taşıyacak ufku açık kişileri seçmek,

  • Hakkaniyet esasına dayanan bir ücretlendirme politikası izlemek,

  • Çalışanların motivasyonu ve paylaşımcı bir çalışma kültürünün oluşturulması amacıyla çeşitli sosyal etkinliklerin yapılması,

  • Periyodik olarak her seviyede performans değerlendirmesi yapmak ve gerekli iyileştirmeler için programlar hazırlamak