İNSAN KAYNAKLARI
İK Anlayışımız

Güneşoğlu insan kaynakları yönetim anlayışı, tüm çalışma arkadaşlarımıza potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, gıda sektörünün özel ihtiyaçlarına katılımcı ve yaratıcı cevaplar verebilecek personel yetiştirmek. Güneşoğlu’ nun yolunda başarılı bir şekilde devam etmesini sağlayan ana felsefe birlik ve beraberlik anlayışıdır. Güneşoğlu’ nu herkesin çalışmak isteyeceği bir kurum haline getirmek ve çalışanların aidiyet duygusunun yüksek olduğu, çalışanların parçası olmaktan gurur duyacağı bir firma olmak hedefimizdir.


Güneşoğlu İnsan Kaynakları misyonunu özetlemiş olursak;

  • Çalışma arkadaşlarına değerli ve bir ailenin bireyleri olduklarını hissettirmek,

  • Başarıyı geleceğe taşıyacak, nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,

  • Sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren takım çalışmaları sağlamak,,

  • Çalışanların performanslarını yüksek tutmak için, eğitimlerle ve kültürel organizasyonlarla kendilerini gelişmelerine imkânı sunarak kariyer planlamasına yardımcı olmak,

  • Bizi geleceğe taşıyacak ufku açık kişileri seçmek,

  • Hakkaniyet esasına dayanan bir ücretlendirme politikası izlemek,

  • Çalışanların motivasyonu ve paylaşımcı bir çalışma kültürünün oluşturulması amacıyla çeşitli sosyal etkinliklerin yapılması,

  • Periyodik olarak her seviyede performans değerlendirmesi yapmak ve gerekli iyileştirmeler için programlar hazırlamak.

İK Başvuru Formu